Kampanie edukacyjne
"Segregacja na okrągło - edycja II"
W roku 2017 Związek zrealizował kampanię edukacyjną pn. „Segregacja na okrągło – edycja II”. W jej ramach stoisko edukacyjne PRGOK wraz w warsztatami recyklingowymi  upowszechniało wiedzę z zakresu selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów podczas największych i najważniejszych wydarzeń gminnych. Kampania w formie edukacji plenerowej prowadzona była od 21 kwietnia do 21...
Czytaj więcej
"LIDER SEGREGACJI PRGOK" i inne działania w 2016r.
W 2016 r. wprowadzono rywalizację gmin członkowskich pn. „Lider Segregacji PRGOK” nagradzając laureata konkursu za osiągnięcie najwyższego poziomu odzysku i  recyklingu odpadów - surowców wtórnych zbieranych do niebieskiego, zielonego  i żółtego pojemnika/worka na odpady komunalne. Najwięcej w 2015r. w przeliczeniu na kilogramy przypadające na jednego mieszkańca selektywnie zebrała gmina Kaczory – 73...
Czytaj więcej
"Żółta? Czerwona? Zielona! - edycja I"
W roku 2016 Związek zrealizował kampanię edukacyjną pn. „Żółta? Czerwona? Zielona!” na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości adresowaną wyłącznie do dorosłych mieszkańców gmin członkowskich PRGOK. Pierwszą edycję kampanii podzielono na trzy działania: „spotkania przy śmietnikach”...
Czytaj więcej
"Segregacja na okrągło - edycja I"
W roku 2016 Związek zrealizował kampanię edukacyjną pn. „Segregacja na okrągło”. W jej ramach pracownicy Biura PRGOK byli obecni podczas największych i najważniejszych wydarzeń gminnych. Kampania w formie edukacji plenerowej prowadzona była od 16 stycznia do 4 września 2016r. Jej adresatami byli dorośli oraz dzieci i młodzieży na terenie 14...
Czytaj więcej
Młodzi mistrzowie segregacji
W roku 2014 Związek zrealizował kampanię edukacyjną pn. „Młodzi mistrzowie segregacji”. Kampania prowadzona była od 1 kwietnia do 14 czerwca. Początkowy etap związany był z opracowaniem i przygotowaniem materiałów edukacyjnych, natomiast drugi – to prelekcje bezpośrednio prowadzone w placówkach oświatowych na terenie 14 gmin członkowskich Związku i dystrybucja materiałów.Kampania adresowana...
Czytaj więcej
Segergacja nie jest trudna, wystarczy tylko chcieć
W roku 2014 Związek zrealizował kampanię edukacyjną pn. „Segregacja nie jest trudna – wystarczy tylko chcieć”. Kampania prowadzona była od 1 kwietnia do 15 czerwca. Początkowy etap związany był z opracowaniem i przygotowaniem materiałów edukacyjnych, natomiast drugi – to prelekcje bezpośrednio prowadzone w placówkach oświatowych na terenie 14 gmin członkowskich...
Czytaj więcej
Segreguję odpady
Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w 2014r. realizował kampanię edukacyjną pn. „Segreguję odpady”, której celem było dotarcie z informacjami na temat systemu gospodarki odpadami i segregacji, do wszystkich mieszkańców 14 gmin członkowskich – łącznie ponad 180 tys. osób.  Kampania prowadzona była od 7 kwietnia do 20 listopada i...
Czytaj więcej
Jestem asem segregacji
Kampania edukacyjna Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” pn. „Jestem asem segregacji” W roku 2015 Związek zrealizował kampanię edukacyjną pn. „Jestem asem segregacji”. Kampania prowadzona była od 2 marca do 25 czerwca 2015r., adresowana była do dzieci i uczniów wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół...
Czytaj więcej