Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Są to miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 
Adres / Miejsce
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Stawnica k/Złotowa
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Składowisko Odpadów w Kłodzie
Kłoda, 64-930 Szydłowo
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
GWDA Sp. z o.o.
64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4