Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pile (ul. F. Philipsa) czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10. do 18. oraz w soboty w godzinach od 10. do 14.

Rodzaje odpadów, które są odbierane w punktach PSZOK na terenie Związku Międzygminnego PRGOK:

- odpady wielkogabarytowe (opróżnione z zawartości, nie zawierające w sobie innych odpadów) - maksymalnie 300 kg rocznie na gospodarstwo domowe

- opony – w limitowanej ilości (do 6 osób włącznie – 5szt., od 7 osób i więcej 10szt) na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym

- odpady budowlane i remontowe – w limitowanej ilości 200 kg na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym. Należy je dostarczyć je selektywnie z podziałem na:

  • Niezanieczyszczone odpady z betonu i gruzu betonowego
  • Niezanieczyszczone odpady z gruzu ceglanego

- drewno i stolarka okienna

- drewno impregnowane

- budowlany i opakowaniowy styropian

- papier i tektura

- białe i kolorowe szkło

- tworzywa sztuczne PET i inne niż PET

- metale

- odzieży i tekstylia

- popioły

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

- odpady niebezpieczne (akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, kwasy, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi, środki ochrony roślin, farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty).

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

- odpadów, których wyciekają płyny i inne substancje

- odpadów silnie toksycznych

- odpadów zawierających azbest, eternit i papę,

- padłych zwierząt,

- resztkowych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- opon z działalności gospodarczej tj. opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

- folii z działalności rolniczej.

 
Gmina
Adres / Miejsce
Czynne
Czarnków Brzeźno (teren przy oczyszczalni ścieków przy ul. Kwiatowej) Poniedziałek / Środa / Sobota
9:00 - 17:00
Czarnków Gajewo (droga wojewódzka 153 w kierunku Runowa) Poniedziałek / Środa / Sobota
9:00 - 17:00
Drawsko Drawski Młyn (teren przy oczyszczalni ścieków) Poniedziałek / Środa / Sobota
9:00 - 17:00
Jastrowie Jastrowie (ul. Narutowicza, przy maszcie antenowym) Poniedziałek / Środa / Sobota
9:00 - 17:00
Krajenka Krajenka (teren zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych) Poniedziałek / Środa / Sobota
9:00 - 17:00
Krzyż Wielkopolski Krzyż Wielkopolski (zjazd z wiaduktu w stronę Drawska w pierwszą drogę po prawej stronie) Poniedziałek / Środa / Sobota
9:00 - 17:00
Wieleń Wieleń Północny (teren zrekultywowanego składowskia odpadów komunalnych Marianowo) Poniedziałek / Środa / Sobota
9:00 - 17:00
Miasteczko Krajeńskie Grabówno (zjazd z DK 10 w kierunku miejscowości Solnówek) Poniedziałek / Środa / Sobota
9:00 - 17:00
Ujście Byszki (na terenie oczyszczalni ścieków) Poniedziałek / Środa / Sobota
9:00 - 17:00
Kaczory Kaczory (teren przy oczyszczalni ścieków) Poniedziałek / Środa / Sobota
9:00 - 17:00
Piła ul. F. Philipsa

Poniedziałek - piątek

10:00 - 18:00

Sobota

10:00 - 14:00