Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
zł/osobę/miesiąc
zł/miesiąc