W Biurze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie skarg i wniosków mieszkańców przyjmuje Przewodniczący Zarządu Związku w poniedziałek w godz. od 14.00-16.00, a kierownicy działów – codziennie w godzinach pracy Biura.