2.  Uzupełnij deklarację
A.  Miejsce składania deklaracji
B.  Obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
C.  Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji 8)
C.  Dane składającego deklarację
D.1. Dane identyfikacyjne
D.2.  Adres zamieszkaniaSiedziba
D.3. Adres korespondencyjny
E.  Miejsce położenia nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Miejsce
F.  Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
G.  Obliczenie wysokości opłaty
G.1. POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiącG.2. POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE (PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO)

zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc

G.3. POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE (BIODEGRADOWALNE) - OKRES: KWIECIEŃ - LISTOPAD

zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc

G.3. POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE (BIODEGRADOWALNE) - OKRES: GRUDZIEŃ - MARZEC

zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
zł/miesiąc
G.4 Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zł/miesiąc
zł/miesiąc
H.  Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
Rubryka nieobowiązkowa do wypełnienia
I.  Informacja o załącznikach
Liczba składanych załączników:
szt.
Dane dotyczące małżonka osoby składającej deklarację
*dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim
Dane małżonka
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny
Generowanie dokumentów
Nazwa formularza
Uwagi
Nazwa formularza
Uwagi
Po wygenerowaniu dokumentów wydrukuj, podpisz i wyślij do Biura Związku. Pamiętaj! Deklaracja niepodpisana jest nieważna.