Centralne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. „C - PSZOK” – rozlokowane na terenie Związku oraz odpowiednio wyposażone, stacjonarne obiekty, zapewniające odbiór wszystkich frakcji odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 lit a Ustawy, stanowiące element systemu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

Częstotliwość opróżniania pojemników z nieruchomości niezamieszkałych (z wyjątkiem ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych):

2,17 - jeden wywóz na dwa tygodnie

4,33 - jeden wywóz w tygodniu

8,66 - dwa wywozy w tygodniu

12,99 - trzy wywozy w tygodniu

17,32 - cztery wywozy w tygodniu

21,56 - pięć wywozów w tygodniu

25,98 - sześć wywozów w tygodniu

Częstotliwość opróżniania pojemników z ogrodów działkowych dla sezonu od kwietnia do października:

2,21 - jeden wywóz na dwa tygodnie

4,42 - jeden wywóz w tygodniu

Częstotliwość opróżniania pojemników z działek rekreacyjnych używanych sezonowo:

współczynnik do indywidualnego wyliczenia w zależności od długości trwania sezonu